Wat is een OSB plaat

Oriented Strand Board (OSB) is een bepaald type houtplaat. De plaat is samengesteld uit verschillende lagen houtschilfers van een vooraf bepaalde vorm en dikte, die onderling door een bindmiddel zijn verbonden.

In het Nederlands: “plaat gemaakt van gerichte houtschilfers”. De schilfers (strands) van de buitenlagen zijn evenwijdig aan de plaatlengte gericht (oriented), die van de binnenlaag zijn ofwel willekeurig gestrooid ofwel dwars gericht op de lengterichting van de plaat. Bij de voorloper van OSB, waferboard, waren de houtschilfers niet gericht.

OSB heeft een aantal voordelen ten opzichte van multiplex

platen:

Dikke, afrolbare stammen worden steeds schaarser, dus duurder en de fabricage van multiplex vereist tweemaal zoveel energie als die van OSB.

Het relatief lage rendement van de productie van multiplex (30-35%) t.o.v. dat van OSB (80-90%) is ecologisch niet langer te verantwoorden. (Hoe hoger het rendement hoe meer plaat men uit een bepaalde hoeveelheid hout kan maken.

OSB wordt tegenwoordig ook steeds vaker gebruikt als ondervloer voor lamelparket. Het vervangt op die manier de traditionele multiplexplaat.

Een OSB plaat is geschikt voor zware last dragende constructies in droge of vochtige omstandigheden.

Wilt u informatie over een OSB ondervloer voor bijvoorbeeld een massieve parketvloer, klik dan hier